kontakt

Naturen

 

Kildefryd passer godt på naturen og tilstræber at skabe bæredygtige løsninger inden for alle områder i driften. Alle processer er under løbende evaluering og jævnligt forfinet i forhold til nyeste muligheder, forskning, teknologi, erfaring og udvikling.

Grøntsager, frugt, bær og nødder

Siden 2011 har Kildefryd være underlagt "Statskontrolleret økologisk" jordbrugsproduktion, hvilket betyder, at de danske myndigheder jævnligt foretager uanmeldte besøg, tilsyn og kontrol med igangværende aktiviteter og nye tiltag.

Nuværende produktion på Kildefryd er meget begrænset, og vil blive udvidet i ro og mag.

Det betyder, at Kildefryd har autorisation til at skilte med ø-mærket:

Kildefryd har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer til gæsterne på Kildefryd.

 

Affaldsstationer

På Kildefryd er opstillet containere til husholdnings affald, pap/papir, glas og hård plast.

3 containere til organisk affald

Et område til Jern

Efter endt sæson ses efterladte tekstiler efter, vaskes og sendes til genbrug i det omfang, det er passende.

I køkkenet står mindre beholdere til organisk affald, pap/papir og jern.

Desuden er der beholdere til brugte batterier, el-pærer og andet elektronisk udstyr.

 

Vand

Regnvand fra hustagene opsamles i en 5 m3 tank placeret tæt ved bygningerne og ledes herfra ind til samtlige toiletter og til vaskemaskinen.

Regnvandet ledes også ned til Apotekerhaven og bruges til vanding i drivhuset og lavbedene (Obs! bør ikke drikkes).

Regnvandet fylder også søen med vand.

Alt drikkevand kommer fra egen brønd placeret i gårdspladsen, og i den forbindelse er anvendt Grander Teknologi (se link).

Grander Teknologien er placeret nede i brønden og skaber samklang med alle vandmolekylerne og vitaliserer, afbalancerer og styrker vandets naturlige egenskaber.

Vores kroppe består af ca. 70% vand, og derfor er vandkvaliteten vigtig for vores sundhed. (Se dokumentar om vand)

 

Vandafledning

Forbrug af vand i forbindelse med håndvask og brusebad ryger via et septiktank anlæg direkte ud på marken, hvilket betyder at alle bedes anvende organisk nedbrydeligt sæbe/shampoo. Alt håndsæbe på badeværelserne er organisk nedbrydeligt shampoo, og skulle du have glemt dit eget shampoo, er du velkommen til at bruge løs. I gangen ved toiletterne har du mulighed for at give et bidrag til dit forbrug af øko shampoo.

 

Varmekilde

Eneste varmekilde er træ.

Stuehuset og Caféen opvarmes ved hjælp af en finsk masseovn, der evner at udnytte brændværdien i træet effektivt.

Det er kun nødvendigt at fyre op et par gange i løbet af dagen, fordi selve "ovn-massen" (lersten og mursten) bliver opvarmet og holder/afgiver varme.

Varmekilden i Kulturhuset er en brændeovn.

 

El

Alt el forbrugt på Kildefryd kommer fra grøn energi via NRGI.